Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

STROKOVNI RAZVOJ

Zaposlenim zagotavljamo spodbudno delovno okolje, v katerem skozi strokovni razvoj gradijo in razvijajo svoj poslovni in tudi osebni profil.

SKRB ZA OKOLJE

V želji po nenehnem zmanjšanju obremenjevanja okolja, smo se odločili, da bomo nadaljevali delo z uporabo sodobnih tehnik in tehnologij, ki minimalno oziroma ne obremenjujejo okolja.

VZPOSTAVLJEN ISO STANDARD

V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2008.

RAZVIJAMO PARTNERSKE ODNOSE

Spoštujemo etične principe sodelovanja s svojimi kupci in dobavitelji. Zato razvijamo dolgoročne partnerske odnose.

PODPIRAMO AKTIVNOSTI

Odgovorno vlagamo in podpiramo aktivnosti naše širše družbe.